Kostrzyn nad Odrą

jest wiodącym ośrodkiem administracyjnym i przemysłowym w pow. gorzowskim, w woj. lubuskim. Znajduje się na granicy polsko-niemieckiej w odległości 85 km od Berlina. Przez miasto przebiega drogowy i kolejowy węzeł komunikacyjny łączący wschód z zachodem Europy. W tym miejscu zbiegają się rzeki, Odra z Wartą, co niewątpliwie wpływa na malowniczość terenu.

 

Luftaufnahme von Kostrzyn, unbekannter Autor

 

Gospodarka

 

W 1997 r. powstała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna strefa Ekonomiczna, która miała szczególne znaczenia dla Rozwoju miasta. Działające w jej obrębie 33 przedsiębiorstwa zainwestowały ponad 1 mdl. PLN do ruku 2012. Znaczące koncerny z m.in. branży papierniczej, spożywczej, włókienniczej, motoryzacyjnej  zdecydowały się zainwestować swój kapitał. ICT Poland Sp. z o.o., Artic Paper S.A., Hanke Tissue Sp. z o.o., Podrwavka Polska Sp. zo.o., Teleskop Sp. z o.o., Wendre Poland Sp. z o.o. i inni zagwarantowali mieszkańcom ponad 3 tys. miejsc pracy. Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową umiejscowił Kostrzyn w czołówce ranking atrakcyjności inwestycyjnej małych i średnich miast w Polsce. Złożyło się na to dogodne położenie i połączenia komunikacyjne, przyznawane ulgi preferencje oraz sprzyjająca współpraca z ośrodkami administracyjnymi.

 

Nauka

 

Kostrzyn nad Odrą wiele inwestuje w wykształcenie młodzieży poprzez rozwój placówek oświatowych. W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowały dwie szkół podstawowe i gimnazja, pięć przedszkoli w tym jedno niepubliczne oraz żłobek. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych umożliwia naukę w liceum ogólnokształcącym na profilach: biologiczno-chemicczno-fizycznym, dziennikarstko-filmowym, matematyczno-fizyczno-informatycznym i językowym; technikach: ekonomicznym, hotelarskim, logistycznym oraz zasadniczej szkole zawodowej. Od 2003 r. w Kostrzynie nad Odrą funkcjonuje również Wyższa Szkoła Zawodowa, która kształci swych studentów na kierunkach kosmetologia oraz ratownictwo medyczne.

 

Kultura

 

Od 2004 r. Kostrzyn nad Odrą jest gospodarzem największego festiwalu muzycznego – Przystanek Woodstock. Od 2008 r. Kostrzyńskie Centrum Kultury, przy wsparciu Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej S.A. organizuje około 8 koncertów, których cykl nosi nazwę „Strefa Dobrej Muzyki” wzbogaconych o spektakle muzyczne, teatralne i kabaretowe. Co roku organizowane są także Dni Międzynarodowe Plenery Malarskie „Sztuka na granicy”, Plenery Litograficzne „Kamień na kamieniu”, jak również szereg wystaw i koncertów w galerii „dacco”.

 

Inwestycja

 

Kostrzyn nad Odrą od wielu lat realizuje szereg przedsięwzięć infrastrukturalnych przy wsparciu m. in. środków z UE, które w znacznym stopniu podniosły atrakcyjność miasta. Wybudowano wiele dróg, uzbrojono tereny pod nowe inwestycje, dokonano rewitalizacji ważnych obiektów (takich jak Plac Wojska Polskiego, Park Miejski, budynek powojskowy na ul. Kard. S. Wyszyńskiego). Prace remontowe skupione są także na Twierdzy Kostrzyn, gdzie zaadoptowano wnętrze bastionu Filip do potrzeb muzealno-wystawienniczych, wybudowano promenadę (tzw. Wały Kattego) oraz zrealizowano iluminację bastionów oraz remont Bramy Berlińskiej, która obecnie stanowi punkt informacji turystycznej. Ważną inwestycją Kostrzyna ostatnich lat była również przebudowa Amfiteatru, który stał się areną wielu polsko-niemieckich wydarzeń kulturalnych.

 

Turystyka . Park Narodowy „Ujście Warty”.

 

Twierdza Kostrzyn to miejsce o niezwykłej historii i niepowtarzalnym klimacie, które należy zwiedzić. Dawne Stare Miasto ze swoim zamkiem, ratuszem, kościołem parafialnym i rynkiem było perłą architektury. Niestety po wojnie ocalały jedynie dolne partie budynków oraz bardzo uszkodzone fortyfikacje.

W bezpośrednim sąsiedztwie Kostrzyna nad Odrą położony jest Park Narodowy „Ujście Warty”. Jest on unikalną na skalę europejską ostoją ptaków wodnych i błotnych. W ciągu jednego dnia można zobaczyć do 250 tys. przedstawicieli 270 gatunków, dzięki czemu nadwarciańskie rozlewiska objęte zostały ochroną w ramach Konwencji Ramsar.

kontakt

rys historyczny           sport wodny           noclegi