rys historyczny...

 

Od najdawniejszych czasów ziemia kostrzyńska była areną wielu burzliwych konfliktów, podczas których dochodziło do starć między plemionami słowiańskimi i germańskimi. Wydarzenia te mogłyby posłużyć za scenariusz dla niejednego filmu akcji. W ciągu pięciu stuleci, między X a XV wiekiem, władcy zmieniali się tutaj jak w kalejdoskopie. Do X wieku ziemia ta znajdowała się pod panowaniem Pomorzan; od X do XIII wieku pozostawała pod polskimi wpływami. Potem jednak, w wyniku fatalnych w skutkach posunięć dyplomatycznych Piastów, które doprowadziły do utraty Ziemi Lubuskiej, władali tutaj kolejno templariusze i joannici. Ostatecznie tereny te na kilka stuleci znalazły się pod władzą zwierzchnią Brandenburgii.

 

Prawa miejskie Kostrzyn otrzymał z inicjatywy margrabiego Albrechta III około 1300 roku. Miasto zyskiwało na znaczeniu. Okres jego największej świetności przypadał na 36-letnie panowanie margrabiego Johanna von Brandenburg, który w 1536 roku wybrał Kostrzyn na swoją rezydencję. W ten sposób "Coszterine" stało się stolicą Nowej Marchii.

 

Pierwotny gród przekształcono w okazały zamek renesansowy, który otoczono bastionowymi fortyfikacjami. Dzięki temu Kostrzyn przez długi czas zaliczany był do najpotężniejszych twierdz europejskich. Johann von Brandenburg zapisał się na kartach historii miasta jako budowniczy twierdzy i otrzymał od mieszkańców życzliwy przydomek „Jan z Kostrzyna”.

 

Lata spokojnej egzystencji nie trwały jednak długo. Oprócz spustoszenia, jakie pozostawiały po sobie żywioły, powodujące powodzie i pożary, mieszkańców miasta nie oszczędziły także niepokoje polityczne. Miasto w kolejnych stuleciach nawiedzane było przez niszczycielskie wojny, takie jak wojna trzydziestoletnia (1618-1648) i wojna siedmioletnia (1753-1760). Od 1806 do 1818 roku Kostrzyn okupowany był przez Francuzów. Schyłek XIX wieku przyniósł nadzieję na poprawę sytuacji.

 

Wraz z rozwojem gospodarczym miasto szybko zyskiwało na znaczeniu. Już w 1939 roku liczyło 24 tysiące mieszkańców. Kres tym pomyślnym trendom zadała II wojna światowa. Miasto-twierdza odegrało w tym dramacie tragiczną rolę. W 1945 roku stało się strategicznym punktem oporu na drodze marszu Armii Radzieckiej w kierunku Berlina. W wyniku zaciekłych walk Kostrzyn został prawie całkowicie zniszczony.

 

W konsekwencji postanowień konferencji poczdamskiej z sierpnia 1945 roku wschodnia granica Niemiec przesunięta została na linię Odry i Nysy Łużyckiej. Niemieccy mieszkańcy Kostrzyna przenieśli się na zachód, do miasta przybyła ludność polska przesiedlona z dawnej Polski Wschodniej.

 

Chcielibyście Państwo dowiedzieć się czegoś więcej? Jeśli tak, to zachęcamy do skorzystania z jednej z naszych ofert oprowadzania z przewodnikiem po historycznej starówce i do zwiedzenia Muzeum Bitwy o Wzgórza Seelow (Gedenkstätte und Museum Seelower Höhen). Terminy oprowadzań znajdziecie Państwo w naszym kalendarzu imprez.

 

Twierdza Kostrzyn